Interactive platform to raise young people’s awareness on energy saving – second IEST press release

We are delighted to present our new interactive educational platform for young people, where they can learn energy saving principles through games and educational activities. Developed as part of the Erasmus+ project “Intensive Energy Saving Training”, the platform is a joint initiative involving organisations from Lithuania, Poland, Romania and the Czech Republic. In addition to educational games, the platform offers youth a comprehensive guide to energy saving and e-courses to increase their knowledge in this area. In addition, the platform provides up-to-date statistical information on energy consumption to help them better understand the importance of energy saving. Another innovative feature of the platform is the integrated artificial intelligence tool that answers users’ questions about energy saving, thus providing personalised and quick recommendations. This modern and attractive platform is a great resource for young people who want to contribute to a sustainable lifestyle.

The platform is part of the Erasmus+ funded project “Intensive Energy Saving Training”. The project brings together four organisations from Lithuania (Asociacija Tavo Europa), Poland (New Europe Foundation), the Czech Republic (ICM Jindřichův Hradec z.s.) and Romania (Asociația Se Poate), which have long experience in the field of non-formal education and have a long experience in developing interactive educational content for young people, youth workers, teachers and other groups of society. Since the launch of the project in 2023, a number of educational materials have already been developed and are freely available in English, Lithuanian, Polish, Czech and Romanian. 

The project aims to increase young people’s environmental competences, support international cooperation on energy saving initiatives, develop digital skills, promote active citizenship and entrepreneurship. Soon, the participating organisations will invite young people to take part in workshops where they will not only test the educational material and tools developed, but also have the opportunity to interact directly with energy experts and environmental enthusiasts. 

We invite you to visit the platform now: https://aplikacja-itoe.glide.page/

More information on the project: https://www.tavoeuropa.eu/intensive-energy-saving/ 


Džiaugiamės galėdami pristatyti naująją interaktyvią edukacinę platformą, skirtą jaunimui, kurioje jie gali mokytis energijos taupymo principų per žaidimus ir edukacines veiklas. Ši platforma, sukurta kaip Erasmus+ projekto “Intensyvūs energijos taupymo mokymai” dalis, yra bendra iniciatyva, kurioje dalyvauja organizacijos iš Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir Čekijos. Platformoje jaunieji vartotojai ras ne tik mokomuosius žaidimus, bet ir išsamų energijos taupymo vadovą bei e-kursus, skirtus gilinti jų žinias šioje srityje. Be to, platforma pateikia aktualią statistinę informaciją apie energijos suvartojimą, padedančią geriau suprasti energijos taupymo svarbą. Dar vienas inovatyvus šios platformos bruožas – integruotas dirbtinio intelekto įrankis, kuris atsako į vartotojų klausimus apie energijos taupymą, taip suteikdamas personalizuotas ir greitas rekomendacijas. Ši moderni ir patraukli platforma yra puikus resursas jaunimui, siekiančiam prisidėti prie tvaraus gyvenimo būdo formavimo.

Sukurta platforma yra tarptautinio Erasmus+ programos lėšomis finansuojamo projekto “Intensyvūs energijos taupymo mokymai” dalis. Šiame projekte dalyvauja keturios organizacijos iš Lietuvos (Asociacija Tavo Europa), Lenkijos (New Europe Foundation, Čekijos (ICM Jindřichův Hradec z.s.) ir Rumunijos (Asociația Se Poate), turinčios ilgametę patirtį neformaliojo švietimo srityje kuriant interaktyvų edukacinį turinį jaunimui, jaunimo darbuotojams, mokytojams bei kitoms visuomenės grupėms. Nuo projekto pradžios 2023 metais jau sukurta nemažai šviečiamojo pobūdžio medžiagos, kuri laisvai prieinama anglų, lietuvių, lenkų, čekų ir rumunų kalbomis. 

Projektu siekiama didinti jaunimo ekologines kompetencijas, remti tarptautinį bendradarbiavimą įgyvendinant energijos taupymo iniciatyvas, ugdyti skaitmeninius įgūdžius, skatinti aktyvų pilietiškumą ir verslumą. Jau visai netrukus projekte dalyvaujančios organizacijos pakvies jaunimą dalyvauti mokymuose, kuriuose jie ne tik išbandys sukurtą mokomąją medžiagą ir įrankius, bet ir turės galimybę betarpiškai bendrauti su energetikos sektoriaus ekspertais bei ekologijos entuziastais. 

Kviečiame apsilankyti platformoje jau dabar: https://aplikacja-itoe.glide.page/

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.tavoeuropa.eu/intensive-energy-saving/

You can also read

All rights reserved by Tavoeuropa.eu