Intensive energy saving training as a start to sustainable living – first press release

In recent years, energy saving has become one of the most important global issues. Climate change, rising energy costs and dwindling natural resources are forcing us to rethink how we use energy and how we can manage it more effectively. Not only governments and industries, but also ordinary consumers are becoming increasingly aware that saving energy is essential for a sustainable future for our planet. While these issues are increasingly discussed in the public sphere, there is a lack of practical skills and awareness.
The Erasmus+ funded project “Intensive energy saving training” aims to respond to the need for more knowledge on energy saving and sustainable living. The project aims to increase the responsibility and social awareness of young people aged 18-30 in the field of ecology and energy saving by delivering interactive and engaging educational content. The participating countries Poland, Lithuania, the Czech Republic and Romania are developing educational tools to attract the attention of young people. These include educational videos offering tips on how to save electricity, training for young people, as well as an interactive platform offering an energy saving guide, an energy saving e-course, educational games, questionnaires and an energy saving AI to advise on energy saving issues.
Educational training sessions are planned to be held in all partner countries over the next year, with energy professionals sharing relevant information with young people. An equally important part of the project will be a consistent information campaign on social networks.
More information on the project: https://www.tavoeuropa.eu/intensive-energy-saving/
Interactive educational platform (in English, Lithuanian, Polish, Czech and Romanian): https://aplikacja-itoe.glide.page/


Pastaraisiais metais energijos taupymas tapo vienu svarbiausių globalių klausimų. Klimato kaita, augančios energijos sąnaudos ir gamtinių išteklių mažėjimas verčia mus permąstyti, kaip naudojame energiją ir kaip galime efektyviau ją valdyti. Ne tik vyriausybės ir pramonės šakos, bet ir paprasti vartotojai vis labiau supranta, kad energijos taupymas yra būtinas norint užtikrinti tvarų mūsų planetos ateitį. Nors šiomis temomis vis dažniau kalbama ir viešojoje erdvėje, vis dėlto pastebimas praktinių įgūdžių ir sąmoningumo stygius.

Erasmus+ lėšomis finansuojamas projektas „Intensive energy saving training“ (liet. Intensyvūs energijos taupymo mokymai“) siekia atliepti poreikį gilinti žinias energijos taupymo ir tvaraus gyvenimo klausimais. Projektu siekiama didinti 18-30 metų amžiaus jaunuolių atsakomybę ir socialinį sąmoningumą ekologijos ir energijos taupymo srityje, pristatant interaktyvų ir įtraukiantį mokomąjį turinį. Šiame projekte dalyvaujančios šalys Lenkija, Lietuva, Čekija ir Rumunija kuria mokomuosius įrankius, pritraukiančius jaunimo dėmesį. Tai edukaciniai filmukai, siūlantys patarimus, kaip taupyti elektros energiją,  mokymai jaunimui, taip pat interaktyvi platforma, siūlanti energijos taupymo vadovą, energijos taupymo e-kursą, mokomuosius žaidimus, klausimynus ir energijos taupymo klausimais galintį patarti AI. 

Planuojama, kad per ateinančius metus visose projekto partnerių šalyse bus rengiami edukaciniai mokymai, kurių metu su jaunuoliais aktualia informacija dalintis ir energetikos specialistai. Ne mažiau svarbi projekto dalis – nuosekli informacinė kampanija socialiniuose tinkluose.

 Daugiau informacijos apie projektą: https://www.tavoeuropa.eu/intensive-energy-saving/

Interaktyvi edukacinė platforma (anglų, lietuvių, lenkų, čekų ir rumunų kalbomis): https://aplikacja-itoe.glide.page/ 


You can also read

All rights reserved by Tavoeuropa.eu